Beszéd alapú kommunikáció! 2024

Ajánlott cégek, vállalatok közép és felső vezetői valamint Főiskolai és Egyetemi hallgatók számára!


- Beszédtechnika – Művészi beszéd – Szónoklattan – Személyiség és problémamegoldó képesség  fejlesztés.

A magas szintű nyilvános kommunikációhoz nélkülözhetetlenek a megfelelő beszédtechnikai ismeretek. Ezen jártasságok biztos alapot képeznek, a kommunikáció és az élet minden területén.

Jelentkezés: Folyamatosan…….

Jelentkezés:
beszed.kommunikacio@gmail.com
Tell: +36702570999

Ismertető:
A képzés célja olyan korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel, készségekkel bíró szakemberek képzése, akik  a képzést követően, magasabb szintű, minőségi kommunikáció tudás birtokába jutnak, ez által még jobban alkalmassá válnak az indulatoktól mentes, higgadt, tárgyszerű és objektív, ugyanakkor emberközeli gondolatok szóbeli (verbális) közvetítésére. Napjainkban láthatjuk a Magyarországi piacvezető cégeknél, hogy a csúcsvezetőség által kialakított elképzelések, koncepciók csak részben valósulnak meg, mind ez a rossz vagy helytelen kommunikáció miatt. Sajnos ez idáig, nem fordítottak kellő figyelmet, a felső és középvezetők kommunikációs képességeinek fejlesztésére, azon belül is a beszédtechnikára, a problémamegoldó képességekre, a stratégiai együtt gondolkozásra.  A magas szintű nyilvános kommunikációhoz nélkülözhetetlenek a megfelelő beszédtechnikai alapok, azok elméleti és gyakorlati ismerete. Ezen ismeretek elsajátítása, biztos alapot adnak a közép és felső vezetők számára a vezetői kommunikáció területén. A képzés úgy van kialakítva, hogy két, egymásra épülő, részből áll.
Az első periódusban a beszédgyakorlati és elméleti alapjaival ismerkednek meg a részvevők, a másodikban pedig ennek magasabb szintjét (lásd: művészi beszéd, retorika, stb.)  sajátítják el.

Gyakori kérdések:
– Mi a különbség a 3 illetve 6 hónapos képzés között?
A rövidebb (3 hónapos) a feltétlenül szükséges gyakorlati ismeretanyagot tartalmazzák, amelyek elsajátítsa során megszűnnek a gátló (lámpaláz, görcs, idegesség, stb) tényezők a közönség előtti felszólalások alkalmával.
A 6 hónapos képzésben a résztvevők magasabb szinten sajátítják el a a képzési anyagot,  mélyebben ismerik meg a beszéd, a kommunikáció, a retorika gyakorlati és elméleti ismeretanyagát, ami által önállóan is képesek lesznek megtervezni, előadni a saját maguk által készített beszámolókat, beszédeket, felszólalásokat.

Vezető tanár: Kriszt László.
Színész-tanár, rendező. 1983-2001 közt, több színházi főszerepet követően 2006-ban megalapította a Kazán István
Kamaraszínházat, ahol rendezőként, valamint színészmesterség és beszéd tanárként tevékenykedik.
Rendezései közé tartoznak: Sárdi Mária: Kislány a pokolban és Tadeus Borovszky: Nálunk Auschwitzban holokauszt monodrámák, Karinthy Ferenc: Gellérthegyi álmok, Mastrosimone: Pulóvergyűjtő, Edward Albee: Mese az állatkertről G. B. Shaw: Szent Johanna és a Sartre: Zárt tárgyalás című előadások. A sokoldalú szakember egyik erőssége, a beszédtechnika professzionális oktatása. Tanítványai között megtalálhatóak, színészek, egyetemi hallgatók, tanárok, vállalkozók, az üzleti élet képviselői.

Jelentkezés:
kazanistvankamaraszinhaz@gmail.com
Tell: +36702570999

Tematika:

A verbalitás alapjai:
– Non verbalitás alapkérdései
– Akció-reakció a beszédben
– Testbeszéd/ mimika-gesztus
– Beszéd jelrendszerek
– Katarzis a beszédben
– A beszéd érzelmi-indulati attitűdjei
– Beszéd a szituációs gyakorlatokban
– Stressz- di-stressz a beszédben
– Ösztönös-tudatos beszéd
– Akarati tényezők a beszédben
– Önfelvállalás a beszédben
– Párkapcsolat és az egyéni ambíciók megélése a kommunikációban

A szónoklattan felkészülési elemei:
– A célközönség felmérése
– A kívánt cél elérésének meghatározása
– A mondani való meghatározása
– A saját és átvett mondatok, fogalmak szinkronba hozása
– A beszéd stílusának meghatározása
– A saját beszéd és a célközönség szintjének szinkronba hozása
– A beszédhez kapcsolódó irodalmi háttéranyag megléte.

Beszéd_1Beszéd_2

Partnereink:
Kazán István Kamaraszínház, Mindenki Színháza, Gershwin Produkciós Iroda,