Beszéd alapú, kommunikáció képzés!

Ajánlott cégek, vállalatok közép és felső vezetői számára!


Képzés: Felnőtt képzés
Képesítés: Államilag elismert akkreditált felnőtt képzés
Intervallum: 4 illetve 8 hónapos.
Bemeneti kompetenciák:
– Érettségi
– Felvételi vizsgán való megfelelés

- Beszédtechnika – Művészi beszéd – Szónoklattan – Személyiség és problémamegoldó képesség  fejlesztés.

Jelentkezés: Folyamatosan…….

Jelentkezés:
beszed.kommunikacio@gmail.com
Képzés helyszíne: Budapest
Választható foglalkozások: Heti 2X3 óra  vagy 3X2 óra.
Felkérés esetén, kihelyezett képzések.


Ismertető:
A képzés célja olyan korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel, készségekkel bíró szakemberek képzése, akik  a képzést követően, magasabb szintű, minőségi kommunikáció tudás birtokába jutnak, ez által még jobban alkalmassá válnak az indulatoktól mentes, higgadt, tárgyszerű és objektív, ugyanakkor emberközeli gondolatok szóbeli (verbális) közvetítésére. Napjainkban láthatjuk a Magyarországi piacvezető cégeknél, hogy a csúcsvezetőség által kialakított elképzelések, koncepciók csak részben valósulnak meg, mind ez a rossz vagy helytelen kommunikáció miatt. Sajnos ez idáig, nem fordítottak kellő figyelmet, a felső és középvezetők kommunikációs képességeinek fejlesztésére, azon belül is a beszédtechnikára, a problémamegoldó képességekre, a stratégiai együtt gondolkozásra.  A magas szintű nyilvános kommunikációhoz
nélkülözhetetlenek a megfelelő beszédtechnikai alapok, azok elméleti és gyakorlati ismerete. Ezen ismeretek elsajátítása, biztos alapot adnak a közép és felső vezetők számára a vezetői kommunikáció területén. A képzés úgy van kialakítva, hogy két, egymásra épülő, részből áll.
Az első oktatási periódusban a beszédgyakorlati és elméleti alapjaival ismerkednek meg a részvevők, a másodikban pedig ennek magasabb szintjét (lásd: művészi beszéd, retorika, stb)  sajátítják el.

Akik részt vesznek, és sikeresen vizsgáznak mind a két képzési periódusban, azok államilag elismert tanúsítványt kapnak a tanultakról.

– A képzés szakmai vezetője és oktatója Kriszt László rendező-színészpedagógus
– Képzési menedzser: Vég András színművész

Jelentkezés:
beszed.kommunikacio@gmail.com

Tematika:

A verbalitás alapjai:
– Non verbalitás alapkérdései
– Akció-reakció a beszédben
– Testbeszéd/ mimika-gesztus
– Beszéd jelrendszerek
– Katarzis a beszédben
– A beszéd érzelmi-indulati attitűdjei
– Beszéd a szituációs gyakorlatokban
– Stressz- di-stressz a beszédben
– Ösztönös-tudatos beszéd
– Akarati tényezők a beszédben
– Önfelvállalás a beszédben
– Párkapcsolat és az egyéni ambíciók megélése a kommunikációban

A szónoklattan felkészülési elemei:
– A célközönség felmérése
– A kívánt cél elérésének meghatározása
– A mondani való meghatározása
– A saját és átvett mondatok, fogalmak szinkronba hozása
– A beszéd stílusának meghatározása
– A saját beszéd és a célközönség szintjének szinkronba hozása
– A beszédhez kapcsolódó irodalmi háttéranyag megléte

Gyakori kérdések:
– Mi a különbség a 4 illetve 8 hónapos képzés között?
A rövidebb (4 hónapos) képzésbe 3 modul (tantárgy) szerepel, ezek a feltétlenül
szükséges gyakorlati ismeretanyagot tartalmazzák, amelyek elsajátítsa során
megszűnnek a gátló (lámpaláz, görcs, idegesség, stb) tényezők a közönség előtti
felszólalások alkalmával.
A 8 hónapos képzésben 5 modul (tantárgy) az 5 modulos képzésben a résztvevők
magasabb szinten sajátítják el a a képzési anyagot,  mélyebben ismerik meg a
beszéd, a kommunikáció, a retorika gyakorlati és elméleti
ismeretanyagát, ami által
önállóan is képesek lesznek megtervezni, előadni a saját maguk által készített
beszámolókat, beszédeket, felszólalásokat.
– Mit jelent az Államilag elismert tanúsítvány?
Az 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet 6. § (1) bekezdése alapján, a
Felnőtt képzési rendszerben résztvevő, a sikeres képzés befejezése esetén szakmai végzettséget,
igazoló dokumentumot kap, amely igazolja, hogy a képzési követelményeket a
résztvevő teljesítette, és amelynek a neve „Tanúsítvány”.

Beszéd_1Beszéd_2

Kriszt Lászlóról:
Színész-tanár, rendező. 1983-2001 közt, több színházi főszerepet
követően 2006-ban megalapította a Kazán István
Kamaraszínházat, ahol rendezőként, valamint színész és beszéd
tanárként tevékenykedik. Rendezései közé tartoznak: Sárdi Mária:
Kislány a pokolban és Tadeus Borovszky: Nálunk Auschwitzban
holokauszt monodrámák, Karinthy Ferenc: Gellérthegyi álmok,
Mastrosimone: Pulóvergyűjtő, Edward Albee: Mese az állatkertről
G. B. Shaw: Szent Johanna című drámák.
A sokoldalú szakember egyik erőssége, a beszédtechnika
professzionális oktatása. Tanítványai között megtalálhatóak,
színészek, egyetemi hallgatók, tanárok, vállalkozók, az üzleti élet képviselői.

Partnereink:
Kazán István Kamaraszínház, Mindenki Színháza,
Komplex Művészeti Akadémia, Előadó Művészeti Akadémia Bt.
Gershwin Produkciós Iroda,