G. B. Shaw: Szent Johanna monodráma

A 2024-2025-ös színházi évadban újra bemutatásra kerül!

G. B. Shaw: Szent Johanna című művéből készült, Magányos Johanna monodráma.
Grafika: Pásztor Attila.
Johanna: /új szereposztás/ ……………….
dramaturg-rendező: Kriszt László

A monodráma múltjáról és jövőjéről:
Eredetileg a kamaraszínház színész hallgatói számára lett színpadra alkalmazva 2007-ben, de végül a Fészek Művészklubban lett bemutatva  2008-ban. Az elmúlt 16 évben a következő színésznők alakították Johanna szerepét: Szabó Zsuzsanna, Andrádi Zsanett, Fantoly Nikolett, Ripli Zsuzsanna és Dombrádi Alina. A 2024-2025-ös színházi évadban újra színpadra kerül, új szereposztásban!

A monodráma tartalmáról:
“Johanna történetére a következő bibliai igeszakasz illik a legjobban: “A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be” (János 1:5) G. B. Shaw műve eredetileg társadalmi problémákat jelenített meg. Az előadás azonban erkölcsi, morális és teológiai nézőpontból közelít a monodrámához, ugyanis a társadalmi problémák mindig változnak, akárcsak a mindenkori társadalom, az erkölcsi és morális kérdések, problémák viszont amióta az ember ember, azóta léteznek, s azóta merülnek fel az emberiség nagy-nagy kiút kereséseiben, kérdéseiben. Shaw kettős vonalat vezet végig, ember (Johanna) és Isten, illetve ember (Johanna) és ember /Dofen/ köztit. Johanna csak a küldetését beteljesítve eszmél rá, hogy a mindenkori emberben csalódnia kell, csak Isten lehet számára a fundamentum, az örök jó, igazságosság. Az Isteni kegyelem képes egyedül arra, hogy az ember életét egyrészt irányítsa, másrészt az életében szinte biztosan előforduló nagy válságokat, veszteségeket kezelje, vagy éppen elviselje annak terheit. A 21. század emberénél az vált trendivé, hogy negatív hősöket állít középpontba, mintha az lenne a követésre méltó, pedig éppen ellenkezőleg. A mindenkori színháznak különbséget kell tenni jó és rossz, igaz és hamis, értékes és értéktelen, szép és rút közt. A mai fiatal generációk sajnos ezekben szenvednek hiányt, legalább is látva a kereskedelmi televíziós csatornákat, s a színházak nem csekély részét. Teológiai értelemben a hit: „a reménylett dolgok valósága” amely a zsidókhoz írt, Páli levélben található, konkrétabban a hit egyik feltétele, hogy a hívő, elfogad maga felett egy intellektuális létezőt, amely anyagtalan, végtelen és tökéletes. Ezt vonatkoztatni kell magára a lélekre, hiszen ez az Isten és ember közös nevezője. A profán hit, leegyszerűsítve nem tud elszakadni magától az embertől, képtelen azon túl tekinteni, Johannának Istenbe vetett hite, viszont képes.a lehetetlennek tűnő küldetést betöltenie, ami képessé teszi őt, az ember feletti cselekedetekre, de a mindenkori emberben csalódnia kell, s általuk meghalnia. Míg Isten végtelen, tökéletes és igazságos s a lélek által befogadható, addig az emberi gondolatok /érdekek/ és érzelmek bizonytalanok és végesek”. /Kriszt László rendező/.

Magányos Johanna plakát 2024

– Szabó Zsuzsanna
Magányos Johanna monodréma Szabó Zsuzsanna- Fantoly Nikolett
Magányos Johanna Fantoly Nikolett 1

– Andrádi Zsanett
Magányos Johanna monodránma Andrádi Zsanett- Ripli Zsuzsanna
Magányos Johanna monodránma Ripli Zuszanna- Dombrádi Alina
Magányos Johanna monodránma Dombrádi Alina-
Magányos Johanna cikk 2-
Layout 1

Kapcsolat: kazanistvankamaraszinhaz@gmail.com