Magyarország jó hírnevét elősegítő, kulturális programsorozatok 2022-2025

“Kicsi kreatív alkotó közösség is tud nagyot teremteni”

A Gershwin Produkciós Iroda kreatív kulturális alkotóközössége keresi az alábbi Magyarországi és nemzetközi művészeti projektek megvalósításához leendő partnereit, támogatóit! A következőkben olvasható kulturális projektek, többsége új, egyedi, különleges művészeti ötleteket tartalmaz, a nemzetközi projektek pedig kivétel nélkül “világpremier”.

Bevezető:
Modern korunkban a reklám és marketing /speciális helyzete okán/ úgynevezett “árukapcsolással”, vagy is, valamilyen termék vagy szolgáltatás hozzárendelésével jeleníti meg önmagát, a sport és a kulturális szektor, annak prominens, közismert személyiségeit állítva előtérbe. Lásd: Michael Jackson és a Pepsi Cola híressé vált reklámját. Ez a értékesítési szisztéma napjainkban is hasonlóan működik, azzal a különbséggel hogy a nagy nemzetközi cégek, vállalatok, multik csak akkor érhetnek el bevétel emelkedést, ha sikerül megszólítani az adott vásárlói célközönséget. Ennek többféle lehetősége van a mai online-internet világában és az átlagot kínáló tömeg szolgáltatásokat és termékeket előállító vállalatoknál működök is, hiszen ott, a kecsegtetően alacsony árakkal próbálják rávenni az adott cél réteget a vásárlásra.
Azonban azok a minőségi termékeket vagy szolgáltatásokat előállító cégeknél, vállalatoknál, multiknál ez a szisztéma nem tud hatékonyan működni, hiszen a minőségi szolgáltatásokat, termékeket kereső és vásárló rétegek, nem az online-térből vett információk és az alacsony árakra építik vásárlásaikat, nekik minőség kell, s azt meg is fizetik. Csak megjegyezzük hogy a világ, a kiélezett piaci versenyhelyzetben a minőségi szolgáltatások és termékek előállítása felé tendál lásd Kínát, aki a ma már, minőségi termékekkel is képes piacvezető szerephez jutni, pedig akárcsak 10 évvel ezelőtt, diplomatikusan is fogalmazva, a tucat volt a jellemző. A minőségi szolgáltatás és termékkapcsolás, ma már működő reklám trend lásd: Brad Pitt és George Clooney Nespresso reklám, Julia Roberts és az olasz Lavazza kávéfőző reklám, Tommy Lee Jones és a Japan’s Boss Coffee reklám és  Harrison Ford és Madonna a Japán  Kirin Beer és Takara Sake reklám.
Természetesen Magyarország egy piciny ország és nekünk nincsenek a fentiekhez hasonló  igazi “sztár” színészek, megjegyezzük, régen volt lásd: Darvas Iván, Sinkovits Imre, Gábor Miklós, Latinovits Zoltán Soós Imre, Pécsi Sándor, a sor még hosszú, csak akkor anno nem volt internet és ilyen magas szintű technológia.
Amiben viszont fel tudjuk venni a versenyt, az a minőségi kultúra. Olyan új, egyedi és különleges kulturális produkciókat mutatunk be, amely alkalmas a minőségi szolgáltatás és termék kapcsolásra. Ezt tettük most közzé, ehhez várjuk azon cégek, vállalatok, multik partnerségét, akik szolgáltatásaikkal, termékeikkel szintén a minőséget célozták meg Magyarországon és vagy, a nemzetközi piacon. Az első részben a nemzetközi utána a Magyarországi  kulturális projektekről tudnak tájékozódni. Ha valamelyik projekt felkelti az érdeklődést, a személyes találkozás során bővebben is kifejtjük. Kreatív közösségünk nem csak a kreatív ötletek megalkotására, hanem azok megvalósítására is felkészült.

Nemzetközi Kulturális Projektek.

„Gershwin Story” két részes modern balett George Gershwin életéről.
„Mindörökké királynő” zenés dráma Erzsébet királynőről.
„A zene sodrásában” Maria Malibran élete. Opera.
“Egy áldott hang tragédiája” Mario Lanza élete. Opera.
„Bank és Biztosító Fesztivál – Börze” /2022-2025/.
„Europe Unió Balett 27” vagy „Europe Balett 46” létrehozása.
“Klímavédelmi Táncprojekt”. “A két kislány története” mese balett. „A káosz” modern balett.
„Az utolsó előtti vacsora” Iskarióti Júdásról szóló nagyjátékfilm.

Magyarországi Kulturális Projektek.

– “‘Három napig magyar” monodráma /Puczi Béla emlékére/.
– “Európai Roma Kulturális és Művészeti Fesztivál” 2022-2023
– Sárdi Mária: “Kislány a pokolban” /holokauszt monodráma és nagyjátékfilm/.
– Tadeusz Borovszki: “Nálunk Auschwitzban” /holokauszt monodráma.
– “Auschwitzi Jegyzőkönyv” holokauszt dráma. /az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb ügyészének beszéde alapján/
– Tadeusz Borovszki: “Holtak völgye” holokauszt dráma.
– Szökés Auschwitzból holokauszt dráma. /megtörtént események alapján/.
– Herzl Tivadar: “Izrael lángja” monodráma. /Bázeli beszéd nyomán/
– “Zsidó Színházak Világtalálkozója”.
– Zsidó Színházak Határon túli Találkozója.
– “A jövő hírnökei” /magyar történelmi dráma/
– “Zách Klára balladája” (magyar történelmi játék).
– “Királyok a sakktáblán” (magyar történelmi játék).
– Karinthy Ferenc: “Gellérthegyi álmok”. /dráma/.
– “Isten pere” /a God Triál film alapján/.
– Baranyecz János: “Angyalföldi srácok 56″ /történelmi dráma/.
– “Az utolsó ütközet” /magyar történelmi dráma/
– Baranyecz János: “Olivér kalandjai” /magyar mese musical/.
– “Messziről jöttem” Édith Piaf gyerekkori élete (zenés monodráma)
– “A  Városligettől a Népligetig” szórakoztató történelmi zenés játék.
– “Nagy Amerikai Zeneszerzők” /hangverseny sorozat Cole Porter, Berlin, Hammerstein, George Gershwin/
– “A sanzon nagykövete” Charles Aznavour /hangverseny/.
– “Varázsváros” /televíziós szórakoztató műsor/.
– “Pest-Buda Mulató” /Szórakozóhely/.
– “Kultúrával a Balaton körül” /idegenforgalmi programsorozat/
– “40 halász legendája” /musical dráma/
– “Kultúrával Visegrád Körül” /idegenforgalmi programsorozat/
– “Mohácsi Történelmi Élmény-Kaland és Mesepark” idegenforgalmi programsorozat/
– “A Mohácsi csata 1526″ /táncballada/
– “Az utolsó előtti ütközet” /magyar történelmi dráma/
– “Pest-Buda Mulató Revüszínház” megvalósítása.
– „Varázsváros” televíziós szórakoztató műsor.

Kapcsolat: Gershwin Produkciós Iroda.
E-mail: gershwinprodukcio@gmail.com
Telefon: +36702570999
Web: www.mindenamiszinhaz.hu

Kreatív team:
Kriszt László rendező-koreográfus.
Gajdos József rendező-koreográfus.
Rosenfeld Dániel Imre kulturális menedzser.
Fodor Rozália kulturális menedzser.


Series of cultural programs promoting the good reputation of Hungary 2022-2025
“Even a small creative creative community can create a big one”

The creative cultural community of the Gershwin Production Office is looking for future partners and supporters for the implementation of the following Hungarian and international art projects! The cultural projects listed below, most of which contain new, unique, special artistic ideas, and international projects are, without exception, a “world premiere”.

Introduction:
In our modern age, advertising and marketing (due to its special position / so-called “tying”) or the assignment of a product or service, presents itself as the sport and cultural sector, with its prominent, well-known personalities in the forefront. See Michael Jackson and Pepsi Cola’s famous ad. This sales system works in a similar way today, with the difference that large international companies, corporations, multis can only achieve an increase in revenue if they manage to reach the given target audience. I have several options for this in today’s online internet world, and I also work for companies that produce mass-produced services and products that offer the average, because there, at promisingly low prices, they try to get the target layer to buy. However, for companies, companies, multis that produce quality products or services, this system cannot work effectively, because the layers looking for and buying quality services and products, not the information taken from the online space and build their purchases at low prices, they need quality, and they pay for it. We only note that the world, in the fierce market competition, tends to see China producing quality services and products, which is now able to become a market leader with quality products, even though, as it was 10 years ago, diplomatically speaking, there were a dozen. For quality service and product integration, the current advertising trend see Brad Pitt and George Clooney Nespresso Advertising, Julia Roberts and Italian Lavazza Coffee Advertising, Tommy Lee Jones and Japan’s Boss Coffee Advertising and Harrison Ford and Madonna for Japan’s Kirin Beer and Takara Sake advertising. Of course, Hungary is a small country and we don’t have any real “star” actors like the one above, we note that it used to be: Iván Darvas, Imre Sinkovits, Miklós Gábor, Zoltán Soós Imre Latinovits, Sándor Pécsi, the line was not long until then internet and such high technology.
But what we can compete with is a culture of quality. We present new, unique and special cultural productions that are suitable for linking quality service and product. We have just published this, we are waiting for the partnership of those companies, companies and multis who have also aimed at quality in Hungary and / or on the international market with their services and products. In the first part, they can learn about international cultural projects in Hungary. If any of the projects arouse interest, we will explain them in more detail during the face-to-face meeting. Our creative community is prepared not only to create creative ideas, but also to implement them.

International Cultural Projects.

– “Gershwin Story” is a two-part modern ballet about the life of George Gershwin.
– “Queen forever” musical drama about Queen Elizabeth.
– “In the Drift of Music” is the life of Maria Malibran. Opera.
– “The Tragedy of a Blessed Voice” is the life of Mario Lanza. Opera.
– “Bank and Insurance Festival – Exchange” / 2022-2025 /.
– Creation of a “Europe Ballet 27″ or a “Europe Ballet 46″.
– “Climate Protection Dance Project”. “The Story of the Two Little Girls” is a fairy tale ballet. “Chaos” is a modern ballet.
– Implementation of “Pest-Buda Mulató Revue Theater”.
– “Magic City” television entertainment show.
– “The Last Supper” is a feature film about Judas Iscariot.

Contact: Gershwin Production Office.
Email: gershwinprodukcio@gmail.com
Phone: +36702570999
Web: www.kikszinhaz.hu www.mindenamiszinhaz.hu

Creative team:
László Kriszt is a director-choreographer.
Director-choreographer József Gajdos.
Rosenfeld Dániel Imre cultural manager. /Hebrew / Telefon: +36205245252
Anna Gunyecz cultural manager. / English, German / Telefon: +36309108629
Gergely Zsófia cultural manager. / English, Japanese language / Telefon: +36304806463
Rozália Fodor cultural manager. / English, Spanish language / Telefon: +36707510618

Reihe von Kulturprogrammen, die das Ansehen Ungarns 2022-2025 fördern.
„Auch eine kleine kreative Kreativ-Community kann eine große schaffen“

Die kreative Kulturgemeinschaft des „KIK Theater“ und des Gershwin Production Office sucht zukünftige Partner und Unterstützer für die Umsetzung der folgenden ungarischen und internationalen Kunstprojekte! Die nachfolgend aufgeführten Kulturprojekte, von denen die meisten neue, einzigartige, besondere künstlerische Ideen beinhalten, und internationale Projekte sind ausnahmslos eine „Weltpremiere“.

Einführung:
In unserer modernen Zeit präsentiert sich Werbung und Marketing (aufgrund seiner Sonderstellung / sog Vordergrund. Sehen Sie sich die berühmte Anzeige von Michael Jackson und Pepsi Cola an. Dieses Vertriebssystem funktioniert heute ähnlich, mit dem Unterschied, dass große internationale Unternehmen, Konzerne, Multis nur dann eine Umsatzsteigerung erzielen können, wenn es ihnen gelingt, die vorgegebene Zielgruppe zu erreichen. Dafür habe ich in der heutigen Online-Internet-Welt mehrere Möglichkeiten, und ich arbeite auch für Unternehmen, die massentaugliche Dienstleistungen und Produkte herstellen, die den Durchschnitt bieten, weil sie dort zu vielversprechend niedrigen Preisen versuchen, die Zielschicht zum Kauf zu bekommen.
Für Unternehmen, Unternehmen, Multis, die hochwertige Produkte oder Dienstleistungen herstellen, kann dieses System jedoch nicht effektiv arbeiten, da die Schichten, die hochwertige Dienstleistungen und Produkte suchen und kaufen, nicht die Informationen aus dem Online-Raum und ihre Einkäufe zu niedrigen Preisen tätigen brauchen Qualität, und sie bezahlen dafür. Wir stellen nur fest, dass China im harten Marktwettbewerb dazu neigt, qualitativ hochwertige Dienstleistungen und Produkte herzustellen, die jetzt mit Qualitätsprodukten Marktführer werden können, obwohl es diplomatisch gesehen, wie vor 10 Jahren, es gab waren ein Dutzend. Für qualitativ hochwertigen Service und Produktintegration siehe den aktuellen Werbetrend Brad Pitt und George Clooney Nespresso Advertising, Julia Roberts und Italian Lavazza Coffee Advertising, Tommy Lee Jones und Japans Boss Coffee Advertising und Harrison Ford und Madonna für Japans Kirin Beer und Takara Sake Advertising. Natürlich ist Ungarn ein kleines Land und wir haben keine wirklichen „Star“-Schauspieler wie die oben genannten, wir stellen fest, dass es lange her ist: Iván Darvas, Imre Sinkovits, Miklós Gábor, Zoltán Soós Imre Latinovits, Sándor Pécsi , die Leitung war nicht lange bis dahin Internet und so High-Tech. Aber womit wir konkurrieren können, ist eine Qualitätskultur. Wir präsentieren neue, einzigartige und besondere Kulturproduktionen, die geeignet sind, Service- und Produktqualität zu verbinden. Wir haben dies gerade veröffentlicht, wir warten auf die Partnerschaft jener Unternehmen, Firmen und Multis, die mit ihren Dienstleistungen und Produkten auch auf Qualität in Ungarn und / oder auf dem internationalen Markt abzielen. Im ersten Teil können sie sich über internationale Kulturprojekte in Ungarn informieren. Wenn eines der Projekte Interesse weckt, werden wir es im persönlichen Gespräch näher erläutern. Unsere Kreativ-Community ist bereit, kreative Ideen nicht nur zu kreieren, sondern auch umzusetzen.

Internationale Kulturprojekte.

– „Gershwin Story“ ist ein zweiteiliges modernes Ballett über das Leben von George Gershwin.
– “Queen forever” Musikdrama über Queen Elizabeth.
– „In the Drift of Music“ ist das Leben von Maria Malibran. Oper.
– „Die Tragödie einer gesegneten Stimme“ ist das Leben von Mario Lanza. Oper.
– “Bank- und Versicherungsfest – Austausch” / 2022-2025 /.
– Schaffung eines “Europe Ballet 27″ oder eines “Europe Ballet 46″.
– „Klimaschutz-Tanzprojekt“. „Die Geschichte der zwei kleinen Mädchen“ ist ein Märchenballett. „Chaos“ ist ein modernes Ballett.
– Umsetzung des „Pest-Buda Mulató Revue Theatre“.
– Fernsehunterhaltungsshow “Magic City”.
– “Das letzte Abendmahl” ist ein Spielfilm über Judas Iskariot.

Kontakt: Produktionsbüro Gershwin.
E-Mail: gershwinprodukcio@gmail.com
Telefon: +36702570999
Internet: www.mindenamiszinhaz.hu

Kreativteam:
László Kriszt ist Regisseur und Choreograf.
Regisseur und Choreograf József Gajdos.
Rosenfeld Dániel Imre Kulturmanager. /Hebräisch / Telefon: +36205245252
Kulturmanagerin Rozália Fodor. / Englisch, Spanische Sprache / Telefon: +36707510618

Serie de programas culturales que promueven la reputación de Hungría 2022-2025
“Incluso una pequeña comunidad creativa creativa puede crear una grande”

¡La comunidad cultural creativa del Producción de Gershwin está buscando futuros socios y partidarios para la implementación de los siguientes proyectos artísticos húngaros e internacionales! Los proyectos culturales que se enumeran a continuación, la mayoría de los cuales contienen ideas artísticas nuevas, únicas y especiales, y los proyectos internacionales son, sin excepción, un “estreno mundial”.

Introducción:
En nuestra era moderna, la publicidad y el marketing (por su posición especial / la denominada “vinculación”) o la cesión de un producto o servicio, se presenta como el sector deportivo y cultural, con sus destacadas y conocidas personalidades en el primer plano. Vea el famoso anuncio de Michael Jackson y Pepsi Cola. Este sistema de ventas funciona de manera similar en la actualidad, con la diferencia de que las grandes empresas internacionales, corporaciones, multis solo pueden lograr un aumento de ingresos si logran llegar al público objetivo dado. Tengo varias opciones para esto en el mundo actual de Internet en línea, y también trabajo para empresas que producen servicios y productos de producción masiva que ofrecen el promedio, porque allí, a precios prometedores bajos, intentan obtener la capa objetivo para comprar. Sin embargo, para las empresas, empresas, multis que producen productos o servicios de calidad, este sistema no puede funcionar de manera efectiva, porque las capas buscan y compran servicios y productos de calidad, no la información extraída del espacio online y construyen sus compras a precios bajos, necesitan calidad y ellos la pagan. Solo notamos que el mundo, en la feroz competencia del mercado, tiende a ver a China produciendo servicios y productos de calidad, que ahora puede convertirse en un líder del mercado con productos de calidad, aunque, como lo era hace 10 años, diplomáticamente hablando, no eran una docena. Para la integración de productos y servicios de calidad, la tendencia publicitaria actual es ver a Brad Pitt y George Clooney Nespresso Advertising, Julia Roberts e Italian Lavazza Coffee Advertising, Tommy Lee Jones y Boss Coffee Advertising de Japón y Harrison Ford y Madonna para la publicidad japonesa Kirin Beer y Takara Sake. Por supuesto, Hungría es un país pequeño y no tenemos verdaderos actores “estrella” como los de arriba, notamos que fue hace mucho tiempo: Iván Darvas, Imre Sinkovits, Miklós Gábor, Zoltán Soós Imre Latinovits, Sándor Pécsi , la línea no era larga hasta entonces internet y tan alta tecnología. Pero con lo que podemos competir es con una cultura de calidad. Presentamos producciones culturales nuevas, únicas y especiales que son adecuadas para vincular calidad de servicio y producto. Acabamos de publicar esto, estamos a la espera de la colaboración de aquellas empresas, empresas y multis que también han apuntado a la calidad en Hungría y / o en el mercado internacional con sus servicios y productos. En la primera parte, pueden aprender sobre proyectos culturales internacionales en Hungría. Si alguno de los proyectos despierta interés, se los explicaremos con más detalle durante el encuentro presencial. Nuestra comunidad creativa está preparada no solo para crear ideas creativas, sino también para implementarlas.

Proyectos Culturales Internacionales.

– “Gershwin Story” es un ballet moderno en dos partes sobre la vida de George Gershwin.
– Drama musical “Queen forever” sobre la reina Isabel.
– “In the Drift of Music” es la vida de Maria Malibran. Ópera.
– “La tragedia de una voz bendita” es la vida de Mario Lanza. Ópera.
– “Festival Bancario y Seguros – Canje” / 2022-2025 /.
– Creación de un “Europe Ballet 27″ o un “Europe Ballet 46″.
– “Proyecto de Danza para la Protección del Clima”. “La historia de las dos niñas” es un ballet de cuento de hadas. “Chaos” es un ballet moderno.
– Ejecución del “Teatro Revue Pest-Buda Mulató”.
– Programa de entretenimiento televisivo “Ciudad Mágica”.
– “La Última Cena” es un largometraje sobre Judas Iscariote.

Contacto: Oficina de producción de Gershwin.
Correo electrónico: gershwinprodukcio@gmail.com
Teléfono: +36702570999
Web: www.kikszinhaz.hu www.mindenamiszinhaz.hu

Equipo creativo:
László Kriszt es director-coreógrafo.
Director-coreógrafo József Gajdos.
Rosenfeld Dániel Imre gestor cultural. /hebreo / Telefon: +36205245252
Responsable cultural Rozália Fodor. / Inglés, idioma español / Telefon: +36707510618

 

Mindörökké Királynő 1

Zene_sodrasaban

Gershwin_Story_Plakat_2011-

EurópaBalett1-

Három napig magyar monodráma plakát-
bank5-
Mario_Lanza_plakat_1-
Auschwitzi_jegyzokonyv_plakat_2017