Személyiségfejlesztő és problémamegoldó drámapedagógia képzés 2021-2022

Személyiségfejlesztő és problémamegoldó drámapedagógia képzés. (kulturális képzési program).

A képzésbe bevont művészeti ágak: (színházművészet, filmművészet, zeneművészet, táncművészet).
A képzésbe bevont tudományágak: (filozófia, teológia, pszichológia)
Érdeklődni-jelentkezés: dramapedagogia2000@gmail.com

Az civilizált társadalom emberének az egyik problémája hogy nehezen tud alkalmazkodni a felgyorsult, változó környezetéhez, amelyek az
élethelyzetekben értelmi és lelki stresszt, gátlásokat, befele fordulást, blokkolást eredményez. A pszichológiában már rég bevett gyakorlata az, hogy a negatív élmények felidézésével, reprodukálják a szorongást okozó  és elfojtott emlékeket, amely egyfajta feloldást tud eredményezni.
Ez azonban egyrészt nem tárja fel a pszichés probléma gyökerét, másrészt nem irányul az önreflexióra, önmagunk jobb megismerésére, elfogadására és legfőképp egy új reális jövőkép felépítésére.

A Pszichoanalízis lényegében felszínre hozza a tudatalatti /mélyen elraktározott/, lelki értelemben feszítő élményeinket. Az által hogy újra
felszínre hozza, újra megélhetővé teszi az elfojtott, fájó attitűdöket.  A színházi drámapedagógia is lényegében is ezt teszi, újra felszínre hozza,
újra megélhetővé teszi, de nem direkt, hanem indirekt (játékos módon) ezeket az elfojtásokat, amely egyfajta katarzist/megtisztulást/ von maga után.  „Sem másokat, sem a világot, csak önmagunkat tudjuk megváltoztatni, de mind ez visszahat másokra és a világra”.

A személyiségfejlesztő és problémamegoldó drámapedagógia egyik célja hogy a résztvevők reprodukáljanak bizonyos élethelyzeteket, érzelmeket, indulatokat, a színházművészet segítségével, ami által bátrabban tudnak majd a valós élethelyzetekkel megbirkózni, és a problémákat nem elkerülni igyekeznek, hanem a megoldást találni. Drámapedagógiai képzésünkben hangsúlyt kap az önelfogadás, az önmegismerés, hiszen az adott életszituációk újra megélésével oldják a pszichés görcsöket, gátlásokat, amivel nyitottabbá, bátrabbá  teszi a
résztvevő személyiségét.

Drámapedagógia 5

Egy merőben új /Magyarországon/ képzési projekt. Ilyen komplex projekt még nem volt. A cél hogy a kurzus után általános értelemben, többek, jobbak, értékesebbe legyünk, saját életünket jobban átlássuk, hibáinkat, erényeinket azok alakítását jobban kezünkbe tartsuk, mert a romboláshoz, /rosszat tenni/ ugyan annyi erő kell, mint építeni, /jót tenni/ magunkkal és másokkal.

A kurzus célja, hogy jobban tudjunk, figyeljünk önmagunkra, az önértékelésünk jobb legyen, belássuk, hogy mit rontottunk el a múltban, s mit kell tennünk a jövőben ahhoz, hogy az életünk normális mederbe kerüljön, felismerjük az készségeinket, tehetségünket, megtaláljuk azt a hosszú távú utat /a nehézségeket felvállalva/ amit a későbbiekben be tudunk járnunk.

Helyzetgyakorlatok – Szituációs gyakorlatok:
A helyzetgyakorlatok és az azt kiegészítő feladatok gyakorlati megélése, elemzése a hallgatók személyiségét bátrabbá, nyitottabbá teszi.
Ösztönös, = ami minden nélkül adott.
Tudatos, = ami elsajátításon keresztül válik a sajátunkká.
Tudatos-ösztönös, = ami képessé tesz minket az ösztönös tudatos irányítására.

Drámapedagógia 4

Személyiségfejlesztő problémamegoldó drámapedagógia:
– Verbalitás alapkérdései.
– Non verbalitás alapkérdései.
– Akció-reakció.
– Testbeszéd (mimika-gesztus).
– Jelrendszerek.
– Katarzis.
– Érzelmi-indulati attitűdök.
– Szituációs gyakorlatok.
– Stressz: (eustressz és distressz).
– Ösztönös és tudatos.
– Akarati tényezők.
– Önfelvállalás.
– Párkapcsolat és az egyéni ambíciók megélése.

Drámapedagógia 8

Képzés intervalluma: 9 hónap, hétvégenként (szombat délután) alkalom /3 óra.
Kiknek ajánljuk: 16 év felett mindenkinek, különösen azoknak akik mentális, lelki, beilleszkedési, érzelmi, párkapcsolati nehézséggel bírnak.
Hol van a képzés: Budapest: Fészek Művészklub.
Milyen ruhát hozzak: Laza vagy sportruházat.
Van e lehetőség egyéni képzésre? Igen, egyeztetés, megbeszélés szerint.
Milyen feltételei vannak a képzésbe való bekapcsolódásba? Bemutatkozó /fényképes/ motivációs levél.
Hol tudok jelentkezni?  dramapedagogia2000@gmail.com
Mennyibe kerül a képzés havonta: 45,000 Ft

Vezetőtanár: Kriszt László rendező
Tanársegédek: Gunyecz Anna , Gergely Zsófia.