Személyiségfejlesztő, önismereti tréning. 2024

Személyiségfejlesztő és problémamegoldó drámapedagógia fejlesztés.

Ajánljuk: közép- és felső-vezetői pozícióban lévőknek, cégvezetőknek, ügyvezetőknek, cégtulajdonosoknak, cégmenedzsmentnek, kommunikációs szakembereknek, HR szakembereknek, csoportvezetőknek.
A képzésbe bevont tudományágak: filozófia, teológia, színházművészet, drámapedagógia.
A képzésbe bevont tudományágak: filozófia, teológia, pszichológia.
A  képzésbe bevont művészeti ágak: színházművészet, filmművészet, zeneművészet, táncművészet.
A kurzus időtartama: 8 alkalom; 2 óra/alkalom.
Csoportlétszám: 5-8 fő; több jelentkező esetén bontott csoportokban.

Kapcsolat:
beszed.kommunikacio@gmail.com Tell: +36702570999 (fényképes bemutatkozó levelet várunk).
Kurzusvezető: Kriszt László rendező-teológus-lelkigondozó

Az ember valójában fél a félelemtől, s nem csak fél hanem egyenesen retteg. A félelem iránya az a érzelmi és fizikai szenvedés, amely a félelem tárgyával együtt jár. Ebbéli félelmében, mélyen elrejti a félelem tárgyát, ami viszont negatívan hat vissza a személyiség egyéni ambícióinak elérésében, a társas kapcsolatainak megélésében. Ördögi kör ez, amelyből rendkívül nehéz kikerülni.
A civilizált társadalom emberének másik problémája hogy nehezen tud alkalmazkodni a felgyorsult, egyben változó környezetéhez, amelyek az adott élethelyzetekben értelmi és lelki stresszt, kiégést, gátlásokat, blokkolásokat, befelé fordulást lényegében, félelmet eredményez.
A pszichoanalízis rég bevett gyakorlata, hogy a negatív élmények verbális felidézésével, felidézi a szorongást okozó, elfojtott emlékeket, amely felszínre hozza a tudatalatti /mélyen elraktározott/, lelki értelemben vett, feszítő élményeket, s az által hogy újra felidézi, ismételten megélhetővé teszi azt. E pszichológiai felfogás felszabadulást, a gyötrő lelki elfojtások feloldását kínálja, de a pszichoanalízis egyrészt nem tárja fel a pszichés probléma alapvető gyökerét, s legfőképp nem szünteti azt meg véglegesen, ugyan is nem irányul az önreflexióra, önmagunk megértésére, elfogadására és legfőképp, a reális valóság elfogadására, megélésére.

A színházi drámapedagógia hasonlóan a fent említettekhez, abból indul ki, hogy felszínre hoz, újra megélhetővé teszi a múltbeli negatív és pozitív eseményeit, történéseit, de nem pusztán verbálisan felidézve, hanem valós (játékos) módon, amely eredményeképpen az elfojtások, gátlások, a blokkolások katarzist által /megtisztulást/, feloldódnak, ezzel indirekt módon pozitív irányba befolyásolva a résztvevőt.
Ez lényegében abban áll, hogy az individuum szembenéz a valóság valóságával, azt racionálisan kezeli, a problémákra problémamegoldó gondolkodással reflektál, nem menekül el a valóságból egy általa kreált a látszatvilágba, a problémákat nem hárítja másokra, s az öt körbevevő világra. „Sem másokat, sem a világot nem tudjuk megváltoztatni csak önmagunkat, de mindez visszahat másokra és a világra”.
A személyiségfejlesztő és problémamegoldó drámapedagógia egyik célja hogy a résztvevők reprodukáljanak bizonyos élethelyzeteket, érzelmeket, indulatokat reprodukálnak a színházművészet eszközeivel, amely által sikeresebben tudnak majd a valós élethelyzetekkel megbirkózni, és a problémákat nem elkerülni igyekeznek, hanem megoldást találni rá. Hangsúlyt kap az önelfogadás, az önmegismerés, amely nyitottabbá, bátrabbá teszi a résztvevő személyiségét. A kurzuson résztvevő törekvésének fókusza /képzést követően/ a többre, jobbra, értékesebbre irányul, hogy saját életét át lássa, /hibáit, erényeit/ azok alakítását tudatosabban irányítsa, tudja és vállalja fel, hogy mit rontott el a múltban, s mit kell tennie a jövőben ahhoz, hogy az élete reálisabb mederbe kerüljön. Tudja és vállalja, hogy az élet /fizikai, lelki, érzelmi, stb./ fájdalommal jár, azt elkerülni nem lehet, de bátor, őszinte vagy is reális megközelítéssel kezelni lehet sőt, az ember képes ebből a szükségből erényt kovácsolni. A kurzus egy merőben /Magyarországon/ új képzési projekt, ilyen komplex személyiségfejlesztő drámapedagógia projekt még nem valósult meg.


Drámapedagógia 5

Egy merőben új /Magyarországon/ képzési projekt. Ilyen komplex projekt még nem volt. A cél hogy a kurzus után általános értelemben, többek, jobbak, értékesebbe legyünk, saját életünket jobban átlássuk, hibáinkat, erényeinket azok alakítását jobban kezünkbe tartsuk, mert a romboláshoz, /rosszat tenni/ ugyan annyi erő kell, mint építeni, /jót tenni/ magunkkal és másokkal.

A kurzus célja, hogy jobban tudjunk, figyeljünk önmagunkra, az önértékelésünk jobb legyen, belássuk, hogy mit rontottunk el a múltban, s mit kell tennünk a jövőben ahhoz, hogy az életünk normális mederbe kerüljön, felismerjük az készségeinket, tehetségünket, megtaláljuk azt a hosszú távú utat /a nehézségeket felvállalva/ amit a későbbiekben be tudunk járnunk.

Helyzetgyakorlatok – Szituációs gyakorlatok:
A helyzetgyakorlatok és az azt kiegészítő feladatok gyakorlati megélése, elemzése a hallgatók személyiségét bátrabbá, nyitottabbá teszi.
Ösztönös, = ami minden nélkül adott.
Tudatos, = ami elsajátításon keresztül válik a sajátunkká.
Tudatos-ösztönös, = ami képessé tesz minket az ösztönös tudatos irányítására.

Drámapedagógia 4


Drámapedagógia 8

Kapcsolat:
Tell: +36702570999
dramapedagogia2000@gmail.com