Beszédtechnika-Retorika oktatás 2018-2019

- Beszédtechnika – Művészi beszéd – Szónoklattan – Problémamegoldó drámapedagógia képzés

-
Ajánljuk közép és felső-vezetők valamint a kommunikációval foglalkozók részére!
A képzés 3 illetve 6 hónapos, heti két alkalommal, alkalom/3 óra.
A végzettségről az Állam által elismert tanúsítványt kapnak a képzésben résztvevők,
amelyet a BKIK “Képzőintézmény” állít ki.
Nyilvántartási szám: E-000898/2014/

– A képzésekért felelős szakértő Dr. Elnour Szilveszter

- A képzés szakmai vezetője és oktatója Kriszt László rendező-színészpedagógus
Tanársegéd: Vég András színművész

Érdeklődni lehet:

Kazán István Kamaraszínház
E-mail: kazanistvankamaraszinhaz@gmail.com
(fényképes motivációs levelet kérünk)

-

Ismertető:

„A képzés célja olyan korszerű elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkező
szakemberek képzése, akik alkalmasak a munkaterületükhöz illeszkedően a megfelelő, illetve
magasabb szintű, minőségi kommunikációra, ezen túl az indulatoktól mentes, higgadt,
tárgyszerű 
és objektív, ugyanakkor emberközeli gondolatok szóbeli (verbális) közvetítésére.
Továbbá filmeken illetve élő színházi előadásokon keresztül történő beszéd hatásmechanizmusok elemzése, az érzelmi és indulati tényezők kezelése meghatározása, annak alkalmazása és gyakorlása.”

 

Gyakori kérdések:
- Mi a különbség a 3 illetve 6 hónapos képzés között?
A rövidebb képzésbe 3 modul (tantárgy) szerepel, ezek a feltétlenül szükséges gyakorlati
ismeretanyagot tartalmazzák, amelyek elsajátítsa során megszűnnek a gátló (lámpaláz,
görcs, idegesség, stb) tényezők a közönség előtti felszólalások alkalmával.
A 6 hónapos képzésben 5 modul (tantárgy) az 5 modulos képzésben a résztvevők magasabb szinten sajátítják el a a képzési anyagot,  mélyebben ismerik meg a beszéd, a kommunikáció, a retorika gyakorlati és elméleti ismeretanyagát, ami által önállóan is képesek lesznek megtervezni, előadni a saját maguk által készített beszámolókat, beszédeket, felszólalásokat.
- Mit jelent az Államilag elismert tanúsítvány?
Az 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet 6. § (1) bekezdése alapján, a képzésben résztvevő sikeres képzés
befejezése esetén szakmai végzettséget igazoló dokumentumot kap, amely igazolja, hogy a képzési követelményeket a résztvevő teljesítette, és amelynek a neve „Tanúsítvány”.
-

Beszedtechnika_oktatas_plakat 2018

Partnereink:
Kazán István Kamaraszínház,
Komplex Művészeti Akadémia,
Gershwin Produkciós Iroda,
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara,